Κέα Χρήσιμα Τηλέφωνα

Μερικά χρήσιμα τηλέφωνα υπηρεσιών στην Κέα (Τζιά)


Αστυνομικό Τμήμα Κέας: 22880 21100

Λιμενικός Σταθμός Κέας: 22880 21344

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας (Ιουλίδα): 22880 22200

Φαρμακείο (Ιουλίδα Χώρα Κέας): 22880 22277

Φαρμακείο (Κορησσία Λιμάνι Κέας): 22880 22000

Κέα Χρήσιμα Τηλέφωνα

Δήμος Κέας: 22883 60000

Περιφερειακή Ενότητα Κέας-Κύθνου (Ιουλίδα): 22880 22249

ΔΟΥ Κέας: 22880 22220

Αρχαιολογικό Μουσείο: 22880 22079

ΚΕΠ Κέας (Ιουλίδα): 22880 21150

ΚΕΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ