Κέα Τράπεζες

Τα υποκαταστήματα των Ελληνικών τραπεζών στην Κέα

Στην Κέα δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα αν χρειαστείτε τράπεζα. Το νησί διαθέτει 3 υποκαταστήματα μεγάλων τραπεζών και ΑΤΜ που υποστηρίζουν τις κάρτες όλων των ελληνικών και διεθνών τραπεζών και πιστωτικών οργανισμών.

Κέα Τράπεζες - Υποκαταστήματα τραπεζών στην Κέα (Τζιά)

Εθνική Τράπεζα στη Κεα
Ιουλίδα - χώρα
Τηλ: 22880 22680

Τράπεζα Πειραιώς στην Κέα
Κορησσία - Λιμάνι
Τηλ: 22880 22711

Τράπεζα Alpha Bank στη Κέα
Κορησσία - Λιμάνι
Τηλ: 22880 22702

ΚΕΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ