Ο δήμος Κέας μέλος του δικτύου Δάφνη

Πιστοποίηση με το Σήμα Αειφορίας για τον Δήμο Κέας από το 2007

Ο Δήμος Κέας, ως μέλος του δικτύου ΔΑΦΝΗ, κάθε χρόνο από το 2007 συνεχίζει να πιστοποιείται με το Σήμα Αειφορίας. Τα μέλη του δικτύου αξιολογούνται ετησίως με γνώμονα τις δράσεις τους για επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. Η αναπτυξιακή πολιτική της Κέας, από την πλευρά του Δήμου, στοχεύει στη δημιουργία υποδομών που θα ενισχύσουν τον τουρισμό, θα αναδείξουν τον πολιτισμό και θα βελτιώσουν τη ζωή των κατοίκων του νησιού, σύμφωνα με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο θα προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και δεν θα αλλοιώσει τη φυσιογνωμία του.

Ο δήμος Κέας μέλος του δικτύου Δάφνη

Η ΔΑΦΝΗ είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία της Μέσω των οργάνων και της λειτουργίας της, η εταιρεία ΔΑΦΝΗ επιθυμεί να συμβάλει:
1.στη διατήρηση και προστασία του αιγαιοπελαγίτικου περιβάλλοντος το οποίο αποτελεί βασικό οικονομικό πόρο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
2.στην ενδυνάμωση του ρόλου της τοπικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης των νησιών, δημιουργώντας τη βάση για τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής τους.
3.στη διαμόρφωση μέσα από το διπλό σύστημα στοχοθετήσεων και ελέγχων, των προϋποθέσεων για υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των νησιών εκείνων που στοχεύουν στην πιστοποίηση της ποιότητας, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού.
4.στη δημιουργία των βάσεων για επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των νησιών του Αιγαίου σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων.

Με ένα βραβείο 30.000€ και το σήμα της ΔΑΦΝΗΣ η Κέα έγινε το πρώτο νησί του Αιγαίου που πιστοποιήθηκε για τις δράσεις του στην κατεύθυνση της αειφορικής ανάπτυξης το 2007. Το βραβείο αποδόθηκε στην Κέα μετά από αξιολόγηση που έκανε το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο για προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν από τα νησιά του Αιγαίου, μέλη του δικτύου ΔΑΦΝΗ.

ΚΕΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΑΦΝΗ