Κέα Παλιές Φωτογραφίες

Κέα (Τζιά) Φωτογραφίες - Photogallery

Αυτές τις παλιές φωτογραφίες της Κέας τις έχει τραβήξει ένας εκπληκτικός Έλληνας φωτογράφος ο Δημήτρης Παπαδήμος (1 Μαΐου 1918 - 3 Μαΐου 1994).

Κέα Παλιές Φωτογραφίες

Κέα Παλιές Φωτογραφίες

Κέα Παλιές Φωτογραφίες

Κέα Παλιές Φωτογραφίες

Κέα Παλιές Φωτογραφίες

Κέα Παλιές Φωτογραφίες

Κέα Παλιές Φωτογραφίες

Κέα Παλιές Φωτογραφίες

Κέα Παλιές Φωτογραφίες

Κέα Παλιές Φωτογραφίες

Παλιές Φωτογραφίες της Κέας (Τζιάς) - Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο, ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

ΚΕΑ ΠΑΛΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ